URPL

URPL – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://www.urpl.gov.pl/pl)

URPL
PMDA

PMDA (ang. Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) – Japońska Agencja Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych (https://www.pmda.go.jp/english/index.html)

PMDA
GIF

GIF – Główny Inspektorat Farmaceutyczny (https://www.gif.gov.pl)

GIF
FDA

FDA (ang. Food and Drug Administration) – Agencja ds. Żywności i Leków (http://www.fda.gov)

FDA
EMA

EMA (ang. European Medicines Agency) – Europejska Agencja ds. Leków (http://www.ema.europa.eu/ema/)

EMA
EFPIA

EFPIA (ang.European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) – Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych

EFPIA
CHMP

CHMP (ang. Committee for Medicnal Products for Human Use) – Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000094.jsp)

CHMP