Jaka jest różnica pomiędzy ochroną danych rejestracyjnych a wyłącznością rynkową?

Z jakich podstawowych części składa się dokumentacja rejestracyjna leku?

Jakie są praktyczne korzyści wprowadzenia zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice – GMP)?

W Jaki sposób sprawdza się bezpieczeństwo stosowania nowego leku ?

Jakiego pochodzenia są nowo wprowadzane leki ?